Uitleg

Op de volgende pagina's staat een aantal uitspraken die van toepassing kunnen zijn als een kind/jongere iets ingrijpends of heel naars is overkomen. Wilt u het hokje aanklikken dat aangeeft hoe vaak dit gold in de afgelopen 7 dagen? Als de uitspraak helemaal niet voor kwam in die tijd, klikt u het hokje “helemaal niet” aan.

Als kinderen meer schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt, vult u dan de vragen dan in voor de gebeurtenis waarvan het kind of de jongere nu nog het meeste last heeft. “Het kind/de jongere” is in de vragenlijst vervangen voor “X”.