Traumabehandeling

Traumabehandeling

Als je iets schokkends hebt meegemaakt en er last van blijft houden, zijn er verschillende dingen die je kan doen. Kijk eens bij 'Hulp zoeken'. Hieronder staan de belangrijkste behandelingen die goed kunnen helpen bij trauma. EMDR en Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT) zijn de eerste keus voor traumabehandeling. Andere behandelingen kunnen ook goed helpen, maar zijn minder onderzocht.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Bij EMDR vertel je de therapeut in grote lijnen wat je hebt meegemaakt. De therapeut vraagt je om het verhaal stil te zetten bij het plaatje dat nu nog het naarst is en stelt er een aantal vragen over. Als een kind nog te jong is om zelf te vertellen wat er is gebeurd, kunnen de ouders het verhaal opschrijven en voorlezen. Terwijl je aan dit plaatje denkt, volg je daarna met je ogen de vingers van de therapeut of word je op een andere manier afgeleid. Je moet dus twee dingen tegelijk doen. Dit helpt om het denken aan het plaatje minder naar te maken.

TG-CGT (Trauma-gerichte Cognitieve Gedragstherapie)
Bij deze behandeling ga je met je therapeut praten over je gevoelens en gedachten over de schokkende gebeurtenissen. Je praat over wat er is gebeurd, wat je dacht en wat je voelde. Ook ga je samen manieren bedenken om beter om te gaan met vervelende gedachten en gevoelens. Dit kan soms ook in een groep met kinderen die ongeveer hetzelfde als jij hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld bij de HORIZON therapie. Dan kan je elkaar steunen en tips geven.

Een ander voorbeeld van TG-CGT is schrijftherapie. Bij schrijftherapie ga je schrijven over wie je bent, wat je hebt meegemaakt, wat je voelt en wat je denkt. Een voorbeeld van schrijftherapie is WriteJunior.

KIDNET
KIDNET is een behandeling die is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meerdere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Bij KIDNET leg je samen met de therapeut een levenslijn neer, bestaand uit bloemen (mooie en leuke gebeurtenissen) en stenen (nare gebeurtenissen). Vervolgens ga je samen met de therapeut al deze belangrijke gebeurtenissen uit jouw leven in detail bespreken. Van elke gebeurtenis wordt een verslag geschreven, waarvan aan het einde van de behandeling een boekje wordt gemaakt.

Er zijn nog veel meer behandelingen gericht op het herstel na trauma en/of kindermishandeling, kijk voor meer informatie hier.

Overige informatie

  • De kosten voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 worden sinds 1 januari 2015 door de gemeente betaald.
  • Voor kinderen onder de twaalf jaar moeten alle gezagdragers (ouders/verzorgers) toestemming geven voor diagnostiek en behandeling, omdat de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing is. Bij jongeren tussen twaalf en zestien jaar geven de gezagdragers én de jongere zelf toestemming.
  • Therapeuten hebben beroepsgeheim. Dat betekent dat ze niet zomaar verder mogen vertellen wat jij vertelt. Voor kinderen jonger dan twaalf geldt dat de ouders bepalen wie jouw informatie mag inzien, voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar kan alle informatie worden ingezien door de jongere en de ouders, maar mag de jongere beslissen wie verder de informatie in mag zien. Bij jongeren tussen zestien en achttien jaar geldt dat de jongere zelf beslist of zijn of haar ouders of anderen de informatie in mogen zien.
  • Als je helemaal anoniem wil praten, kan je online chatten met Fier.
  • Sinds 25 mei 2018 geldt een nieuwe privacywet: Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hier meer.