Nieuws

26-04-2019
door Carlijn van Es

Huidige zorg voor PTSS schiet tekort

PTSS wordt niet altijd herkend, en een minderheid van de mensen met de diagnose PTSS ontvangt hiervoor specialistische hulp, zo staat beschreven in dit artikel van de Volkskrant. Alhoewel landelijke richtlijnen EMDR of exposure voorschrijven, begint 43% van de therapeuten niet met deze therapieën, zo blijkt uit het rapport 'Systematische analyse Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)' van Zorginstituut Nederland. Manou van den Berg beschrijft het als een 'stille ramp'. 

02-04-2019
door Carlijn van Es

Kinderen uit Groningen last van aardbevingen

Uit een onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en jeugdinstelling Jonx blijkt dat veel kinderen uit Groningen last hebben van de aardbevingen in Groningen. Bijvoorbeeld van nachtmerries, concentratieproblemen, boosheid en/of verdriet. Volgens de onderzoeker is het van belang dat er aandacht is voor de gevoelens die deze kinderen ervaren. Lees meer op www.nos.nl

28-03-2019
door Carlijn van Es

Brandwonden bij kinderen

De Utrechtse promovenda Marthe Egberts deed onderzoek naar brandwonden bij kinderen. Zij volgde gedurende haar promotieonderzoek een groep kinderen met brandwonden en hun ouders. Zij concludeerde onder andere dat kinderen én ouders na het ongeval risico lopen op het ontwikkelen van posttraumatische stresssymptomen. Lees hier meer over haar onderzoek. 

23-10-2018
door Carlijn van Es

Workshop 'Maak jij het verschil?'

Vrijdag 23 november vindt de Altra workshop 'Maak jij het verschil?' plaats. Tijdens de workshop wordt toegelicht hoe mensen uit het sociaal netwerk van het kind het verschil kunnen maken. Ook zal worden besproken hoe je ernstige klachten kunt herkennen en behandelen. De workshop wordt geleid door Tycho Vecht (Altra) en Annemariek Sepers (Centrum '45). Lees meer op de website van Altra.

27-06-2018
door Carlijn van Es

LOCK congres Trauma en Veerkracht #2

Op 24 september 2018 vindt het LOCK congres Trauma en Veerkracht #2 plaats. Het congres richt zich op professionals die werken met kinderen, jongeren en gezinnen, zoals behandelaren, wijkteammedewerkers, jeugdhulpprofessionals en leerkrachten. Naast keynotes door Iva Bicanic, Arianne Struik en Peter Adriaenssens, vinden workshops plaats. Lees meer en meld je aan op de website van het LOCK.

07-06-2018
door Carlijn van Es

Symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’

Om hulpverleners die met kinderen, jongeren en hun gezin in aanraking komen te informeren over de impact van heftige gebeurtenissen én wat we voor hen kunnen betekenen, organiseert het landelijk netwerk Trauma Experts het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’. Er zullen presentaties over verschillende onderwerpen rondom kind, gezin en trauma, zoals seksuele traumatisering en de impact van heftige conflicten op kinderen en hun gezin plaatsvinden. Lees meer over het symposium op de site van het LOCK.

07-06-2018
door Carlijn van Es

Onderzoek COA en Werkgroep Kind in azc

In opdracht van het COA en de Werkgroep Kind in azc is een onderzoek uitgevoerd naar de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties. Zij concludeerden dat de situatie van kinderen in asielzoekerscentra in Nederland nog niet volledig voldoet aan de normen uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Het onderzoek verscheen 6 juni 2018. Lees verder op de site van Werkgroep Kind in azc.