Missie

Missie

Schokkende gebeurtenissen kunnen sporen nalaten in het leven van kinderen. Zeker als dit met regelmaat en door vertrouwde volwassenen gebeurt, is het waarschijnlijk dat er naast posttraumatische stressreacties ook andere problemen ontstaan. Zoals stemmingsproblemen, moeite met het aangaan en onderhouden van relaties, een negatief zelfbeeld en problemen met het omgaan met gevoelens. Deze problemen zijn te behandelen. Die behandeling is essentieel voor het welzijn en de gezondheid van het kind, nu en later. Maar ook omdat kinderen met psychische problemen een grotere kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden. En dat willen we door effectieve behandeling voorkomen.

Kinderen hebben recht op traumabehandeling en het is de plicht van hulpverleners effectieve behandeling te bieden. Maar in de praktijk blijken professionals moeite te hebben met het herkennen van de relatie tussen psychische klachten en herinneringen aan schokkende gebeurtenissen. Ook kunnen hulpverleners terughoudend zijn met de inzet van traumabehandeling bij kinderen met ernstige klachten omdat ze denken dat de kinderen een traumagerichte behandeling niet aankunnen of er opnieuw door getraumatiseerd raken. Onderzoek geeft hier vooralsnog geen aanwijzingen voor, dus traumabehandeling kan veilig ingezet worden ook bij ernstige klachten.

De Trauma Experts hebben hun expertise nu gebundeld op dit platform voor kinderen, jongeren, ouders en verwijzers.

“Herstel van posttraumatische stress reacties is mogelijk EN noodzakelijk met effectieve behandeling”. Dat claimen Trauma Experts op basis van wetenschappelijk onderzoek en hun klinische expertise.