Instellingen

Instellingen

Trauma Experts is opgezet door verschillende professionals op het gebied van trauma. We hebben onze kennis gebundeld op deze website. Wij werken bij zes verschillende instellingen die allemaal gespecialiseerd zijn in effectieve traumabehandeling. Hier kan je terecht voor vragen over trauma op het gebied van diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren en hun gezin.

De instellingen bieden hulp voor kinderen die éénmalig een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt en kinderen die er langdurig aan zijn blootgesteld. Zoals huiselijk geweld, seksueel misbruik, oorlog en vluchten onder gevaarlijke omstandigheden.


De Bascule, academisch centrum kinder en -jeugdpsychiatrie, vakgroep Trauma en Gezin, Amsterdam
De vakgroep Trauma en Gezin helpt kinderen, jongeren en hun ouders die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het centrum biedt diagnostiek en effectieve behandeling voor traumagerelateerde klachten na alle soorten van schokkende gebeurtenissen.

Fier
Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en biedt hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, (vroegkinderlijke)traumatisering, seksueel misbruik en loverboyproblematiek. Fier biedt diagnostiek en (trauma)behandeling aan kinderen en jongeren bij problemen, klachten en stoornissen als gevolg van geweld. Fier biedt ook (trauma)behandeling aan ouders van de kinderen en jongeren die in behandeling zijn.

Kenter Jeugdhulp, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem
Het Kinder- en Jeugd Traumacentrum van Kenter Jeugdhulp biedt hulp aan getraumatiseerde kinderen en jongeren en hun gezin, die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met geweld of seksueel misbruik. Zij bieden onder andere groeps- en individuele behandelingen, oudergroepen en individuele ouderbegeleiding.

Landelijk psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht
Het landelijk psychotraumacentrum biedt hulp aan kinderen en jongeren die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Zij bieden psychische opvang en effectief bewezen traumabehandeling. Daarnaast is het psychotraumacentrum initiatiefnemer van het Centrum Seksueel Geweld, een centrum dat 24/7 bereikbaar is voor mensen die aangerand of verkracht zijn.

Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen
Het psychotraumacentrum is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jongeren. Het centrum kan helpen om vast te stellen of er sprake is van een trauma en biedt behandeling voor trauma en eventuele andere problemen.

Stichting Centrum ‘45/Arq Psychotrauma Expert Groep

Stichting Centrum '45 is het landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten, die ze hebben ontwikkeld na het meemaken van oorlog en/of geweld. Er wordt onder andere hulp geboden aan kinderen en gezinnen van vluchtelingen, veteranen, generaties van WOII, hulpverleners en politie.