Hulp bieden

Hulp bieden

Wat helpt kinderen en jongeren om er weer bovenop te komen als zij schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt? Hebben alle kinderen en jongeren hulp nodig? En wanneer is er professionele hulp nodig?

Heb je zelf iets ingrijpends meegemaakt?
‘Doe je ding’
Als je iets ingrijpends hebt meegemaakt is het logisch dat je je rot voelt. Je bent bang, verdrietig of boos, voelt je schuldig of je schaamt je. Je blijft misschien het liefst thuis, of alleen bij je vrienden, waar je je het veiligst voelt. Herstellen van een trauma kost tijd. Iedereen herstelt in zijn of haar eigen tempo. Normaal gesproken nemen de reacties op de schokkende gebeurtenis na verloop van tijd af. Je krijgt dan vanzelf minder last van stress. Als je je snel beter wilt voelen, lees dan meer op de pagina ‘Hulp zoeken’. Ook helpt het volgende:

  • Ga naar school, naar sport en doe de dingen die je altijd al deed. Doe je ding.
  • Ga niet uit de weg wat er is gebeurd. Soms denk je dat het helpt om het diep weg te stoppen. Maar dan kan je er later last van krijgen. Verwerking is de afwisseling tussen aan de gebeurtenis denken, en er juist niet mee bezig zijn.
  • Praat met je vader, je moeder, vrienden of anderen over wat er is gebeurd. Door te delen wat je is overkomen, ga je je minder rot voelen. Doe dat wel overdag en niet voor het slapen gaan. Je bepaalt natuurlijk zelf wat je aan wie vertelt.
  • Doe vooral dingen die je leuk vindt, daar word je blij van. Dat helpt ook!

Ken je iemand die iets ingrijpends heeft meegemaakt?
Ouders, familie, leerkrachten, jeugd- en gezinsbeschermers, huisartsen, eigenlijk iedereen kan kinderen en jongeren die iets ingrijpends hebben meegemaakt ondersteunen. Het is vooral belangrijk goed te letten op wat het kind of de jongere wil en nodig heeft.

Bied structuur
Houd de dagelijkse structuur voor kinderen vast. Dat versterkt een gevoel van veiligheid. Als kinderen ernstig verwaarloosd zijn en niet meer bij hun ouders kunnen wonen, moet je meer uitleggen over regels. Want zij zijn vaak niet gewend dat volwassenen de regels bepalen.

Geef ruimte om te verwerken
Sommige kinderen willen veel vertellen over wat ze hebben meegemaakt, andere kinderen trekken zich terug en zetten de gebeurtenissen op een rij in hun hoofd. Of willen erover schrijven, tekenen of spelen. Dat kan allemaal heel goed zijn. Maar vraag ook af en toe aan het kind of je op een andere manier kan helpen bijvoorbeeld door iets ontspannends of leuks samen te doen. En of het hulp nodig heeft.

Ga het trauma niet uit de weg
Vertel het kind in het kort wat je weet van wat het heeft meegemaakt. Geef een eerlijk antwoord op de vragen van het kind, natuurlijk in overleg met de ouders of de verzorgers. Vertel het kind dat elke reactie oké is.

Stimuleer positieve ervaringen
Zorg in de omgeving van het kind voor steun, ook door leeftijdgenootjes, en doe leuke dingen met het kind.

Blijf monitoren
Houd goed in de gaten of het gedrag van het kind blijvend verandert. Trekt het zich meer terug dan anders, hoe gaat het op school, zijn er klachten die blijven, nemen stressreacties toe of af? Het is bekend dat kinderen die geweld in het gezin hebben meegemaakt, vaak pas op langere termijn klachten ontwikkelen. Blijf dus juist bij deze kinderen alert op een mogelijke relatie tussen de klachten nu en schokkende gebeurtenissen in het verleden.

Ondersteun het gezin en check of andere leden van het gezin hulp nodig hebben
Ook voor ouders, broertjes, zusjes en anderen om het kind heen kan het schokkend zijn wat het kind heeft meegemaakt. Het kan zijn dat ze hetzelfde hebben meegemaakt. Voor hen gelden dezelfde tips als hierboven.

Rake vragen
Ben je hulpverlener en ben je benieuwd hoe je de juiste vragen kan stellen over schokkende gebeurtenissen en de gevolgen daarvan? Kijk dan op de website Rake Vragen.

Verwijs door wanneer:

  • Stressreacties vier weken na een éénmalige schokkende gebeurtenis nog niet zijn afgenomen.
  • De stressreacties zo hevig zijn, voor het kind of voor de omgeving, dat vier weken wachten te lang is.
  • Kinderen en jongeren uit een situatie komen met langdurig geweld en/of andere moeilijke situaties in het gezin. Er moet beoordeeld worden of het kind veilig is. Er kunnen meerdere problemen spelen in het gezin. Geweld, verwaarlozing, alcohol- en drugsproblematiek, angst of depressieve klachten bij de ouders, en allerlei praktische problemen komen vaak tegelijkertijd voor. Neem contact op met Veilig Thuis voor overleg.
  • Zie voor meer informatie over verwijzen deze pagina.

Kijk voor meer informatie op www.kind-en-trauma.nl.