Binnen het gezin

Binnen het gezin

Wanneer één van de gezinsleden iets ingrijpends meemaakt, heeft dat invloed op het hele gezin. Hoe ga je daar als gezin mee om?

Wat kan ik doen?
Het kan gaan om gebeurtenissen die binnen of buiten het gezin hebben plaatsgevonden. Wanneer het gaat om fysiek geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik is het belangrijkste dat dit zo snel mogelijk stopt. Seksueel misbruik en geweld zijn strafbaar. Overleg als ouder met Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld, de politie of je huisarts over wat je het beste kan doen.

Ouders kunnen zelf hulp vragen als ze merken dat ze te veel geweld naar elkaar of naar de kinderen gebruiken. Ook als het ouders niet goed lukt om de kinderen goed genoeg te verzorgen kunnen ze hulp vragen. Geweld en verwaarlozing binnen gezinnen komt veel voor en is goed te stoppen met begeleiding van professionals. Zij helpen bij het veilig leren omgaan met elkaar en het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

Contact met je kind
Ouders die erachter komen dat hun kind een (of meerdere) schokkende gebeurtenis(-sen) buiten het gezin heeft meegemaakt, zijn vaak ook zelf van slag of overstuur. Probeer als ouder je eigen schrik en gevoelens zo goed mogelijk met andere volwassenen te delen. Doe dit op momenten dat je kind er niet is of op bed ligt. Zodat je zo rustig mogelijk bent in contact met je kind. Dan kan je je kind namelijk het beste steunen. Soms is het zo heftig wat je kind vertelt dat je het niet kan of wil geloven. Neem je kind altijd serieus en zoek hulp. Beperk het aantal mensen met wie jij er over praat. Het kind kan zich schamen of schuldig voelen en moet jou kunnen vertrouwen.

Tips hoe je je kind het best kan steunen:

  • Houd zoveel mogelijk de dagelijkse routine aan.
  • Vertel je kind dat je het heel naar vindt dat je het niet hebt kunnen beschermen.
  • Vertel je kind dat het altijd mag praten, maar dat het niet hoeft.
  • Veel kinderen moeten denken aan wat er is gebeurd en willen erover praten als ze rustig in bed liggen. Dat is niet het goede moment. Dat geeft te veel stress voor het slapen. Spreek een tijd overdag af en hou je daaraan.
  • Informeer de leerkracht of mentor op school, zodat je kind daar op begrip en steun kan rekenen.
  • Vraag als ouders ook aan de broertjes en zusjes hoe het met hen gaat.

Heb jij geweld of misbruik meegemaakt in je gezin, of zie je dat dit gebeurt? Kijk dan op deze pagina.