Header

Home

Kinderen en jongeren kunnen door schokkende gebeurtenissen psychisch in de knel raken. Trauma Experts kan dan helpen. Wij zijn expert op het gebied van traumabehandeling van kind en gezin. We hebben onze kennis en expertise gebundeld op deze website. Hier kan je terecht voor meer informatie over psychotrauma.
body
Voor kinderen & jongeren

Ik heb een schokkende gebeurtenis meegemaakt, heb ik last van posttraumatische stressreacties?

Doe de check
Voor gezinsleden & betrokkenen

Wat kan ik doen wanneer mijn kind iets ingrijpends heeft meegemaakt?

Check de symptomen
Voor verwijzers & professionals

Hoe herken ik posttraumatische stressreacties en hoe verwijs ik?

Bekijk de checklist

Wat is een trauma?
Het woord trauma verwijst naar de reacties die zich voordoen na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Dat kunnen verschillende gebeurtenissen zijn. Zie deze pagina voor voorbeelden.

Traumabehandeling
Gelukkig bestaat er effectieve behandeling voor de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Traumabehandeling waarvan ook bewezen is dat het helpt. Maar niet iedereen heeft behandeling nodig. Lees hier meer informatie over traumabehandeling.

Verwijzen naar een geregistreerde professional
Een tijdige verwijzing naar deskundige hulp kan voorkomen dat er zich een posttraumatische stressstoornis ontwikkelt. Wie op zoek is naar informatie over hoe te verwijzen naar een gespecialiseerde professional, kan hier klikken.

Nieuws

Symposium TraumaExperts 9 oktober, Utrecht

Op 9 oktober organiseren de TraumaExperts een symposium voor verwijzers bij het WKZ in Utrecht. Na een keynote lezing van de Kinderombudsvrouw prof. dr. Margrite Kalverboer zijn er bijdragen van Iva Bicanic (Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht), Carlijn de Roos (de Bascule), Margreet Visser (Kinder- & Jeugdtraumacentrum Kenter Jeugdhulp), Sisca van der Hell, Josca van Herk en Masja Juffermans (Rivierduinen), Josina Postma en Marjanne Munniksma (Fier) en Valerie Fictorie (KJTC Kenter Jeugdhulp) en Trudy Mooren (ARQ Centrum '45). 

Het maximale aantal inschrijvingen is inmiddels bereikt. 

Huidige zorg voor PTSS schiet tekort

PTSS wordt niet altijd herkend, en een minderheid van de mensen met de diagnose PTSS ontvangt hiervoor specialistische hulp, zo staat beschreven in dit artikel van de Volkskrant. Alhoewel landelijke richtlijnen EMDR of exposure voorschrijven, begint 43% van de therapeuten niet met deze therapieën, zo blijkt uit het rapport 'Systematische analyse Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)' van Zorginstituut Nederland. Manou van den Berg beschrijft het als een 'stille ramp'. 

Kinderen uit Groningen last van aardbevingen

Uit een onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en jeugdinstelling Jonx blijkt dat veel kinderen uit Groningen last hebben van de aardbevingen in Groningen. Bijvoorbeeld van nachtmerries, concentratieproblemen, boosheid en/of verdriet. Volgens de onderzoeker is het van belang dat er aandacht is voor de gevoelens die deze kinderen ervaren. Lees meer op www.nos.nl