Header

Home

Kinderen en jongeren kunnen door schokkende gebeurtenissen psychisch in de knel raken. Trauma Experts kan dan helpen. Wij zijn expert op het gebied van traumabehandeling van kind en gezin. We hebben onze kennis en expertise gebundeld op deze website. Hier kan je terecht voor meer informatie over psychotrauma.
Voor kinderen & jongeren

Ik heb een schokkende gebeurtenis meegemaakt, heb ik last van posttraumatische stressreacties?

Doe de check
Voor gezinsleden & betrokkenen

Wat kan ik doen wanneer mijn kind iets ingrijpends heeft meegemaakt?

Check de symptomen
Voor verwijzers & professionals

Hoe herken ik posttraumatische stressreacties en hoe verwijs ik?

Bekijk de checklist

Wat is een trauma?
Het woord trauma verwijst naar de reacties die zich voordoen na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Dat kunnen verschillende gebeurtenissen zijn. Zie deze pagina voor voorbeelden.

Traumabehandeling
Gelukkig bestaat er effectieve behandeling voor de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Traumabehandeling waarvan ook bewezen is dat het helpt. Maar niet iedereen heeft behandeling nodig. Lees hier meer informatie over traumabehandeling.

Verwijzen naar een geregistreerde professional
Een tijdige verwijzing naar deskundige hulp kan voorkomen dat er zich een posttraumatische stressstoornis ontwikkelt. Wie op zoek is naar informatie over hoe te verwijzen naar een gespecialiseerde professional, kan hier klikken.

Nieuws

LOCK congres Trauma en Veerkracht #2

Op 24 september 2018 vindt het LOCK congres Trauma en Veerkracht #2 plaats. Het congres richt zich op professionals die werken met kinderen, jongeren en gezinnen, zoals behandelaren, wijkteammedewerkers, jeugdhulpprofessionals en leerkrachten. Naast keynotes door Iva Bicanic, Arianne Struik en Peter Adriaenssens, vinden workshops plaats. Lees meer en meld je aan op de website van het LOCK.

Symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’

Om hulpverleners die met kinderen, jongeren en hun gezin in aanraking komen te informeren over de impact van heftige gebeurtenissen én wat we voor hen kunnen betekenen, organiseert het landelijk netwerk Trauma Experts het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’. Er zullen presentaties over verschillende onderwerpen rondom kind, gezin en trauma, zoals seksuele traumatisering en de impact van heftige conflicten op kinderen en hun gezin plaatsvinden. Lees meer over het symposium op de site van het LOCK.

Onderzoek COA en Werkgroep Kind in azc

In opdracht van het COA en de Werkgroep Kind in azc is een onderzoek uitgevoerd naar de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties. Zij concludeerden dat de situatie van kinderen in asielzoekerscentra in Nederland nog niet volledig voldoet aan de normen uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Het onderzoek verscheen 6 juni 2018. Lees verder op de site van Werkgroep Kind in azc.